Informatie

Berekenen van incassokosten

Het berekenen van incassokosten is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hoogte van de vordering en het aantal dagen dat de debiteur in verzuim is. In Nederland is er een wettelijke vastgestelde berekening van incassokosten, belangrijk te vermelden is dat deze berekening alleen geldt voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden na 1 juli 2012 en niet van toepassing is indien er andere afspraken zijn gemaakt tussen de schuldeiser en de debiteur of als de schuldeiser handelt in de uitoefening van zijn of bedrijf.

Onderaan deze pagina kunt u uw incassokosten gemakkelijk en direct berekenen met onze Soso Lobi calculator. Met onderstaande calculator kunt u berekenen welke incassokosten er berekend mogen worden over een openstaande factuur.

Vul de hoofdsom van uw openstaande factuur in om de incassokosten te berekenen.

Soso Lobi Calculator Bedrag openstaande factuur:

Hoofdsom Percentage ten
hoogste
Min. vergoeding incassokostenMax. vergoeding incassokostenCumulatief
Over de eerste €2.500,- 15%€40,00€375,00€375,00
Over de volgende €2.500.-10%€250,00€625,00
Over de volgende €5.000.-5%€250,00€875,00
Over de volgende €190.000.-1%€1.900,00€2.775,00
>€200.000,- t/m €1.000.000,-0,5%€4.000,00€6.775,00
>€1.000.000,-€6.775,00
Alle getoonde prijzen zijn exclusief btw